Условия за ползване


Konkursite.COM не носи никаква отговорност за данните, които са на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО персонално дисково пространство.

Администраторите на сайта (Konkursite.COM) не носят отговорност за съдържанието на публикуваните файлове(линкове,връзки) и качеството на файловете, до които водят посочените връзки и линкове, както и по какъв начин са уредени авторските им права. Нямате право да използвате сайта, за да сваляте или разпространявате файлове. Вие носите отговорност за придържане към тези условия.

Запазваме правото си да променяме правилата и регламентите по всяко време!


Декларация за поверителност

Сайтът Konkursite.COM може да използва някой от следните техники за следене на потребителите. Те се използват с цел анализ и предоставяне на по-добра услуга. Информацията няма да бъде предоставяна на 3-ти лица.

Log Files

Тези файлове могат да съдържат вашият IP адрес, доставчик, версия на браузър и операционна система, дата и час на влизане в сайта, от къде сте влезнали в сайта (referrers), както и версии на някои приложения, инсталирани на вашият компютър, като Flash и Java.


Cookies and Web Beacons

Сайтът може да използва cookies (бисквитки) за нормалното му функциониране, като идентификация, настройки, запазване на сесия. Сайтът може да предостави възможност на 3-ти страни да слагат техни cookies или web beacons при показване на рекламни блокове, или извършване на анализ. Повечето рекламни компании използват технологии, които могат да вземат вашият IP адрес и да извършат гео-локализация, с цел по-точно таргетиране на предоставяната от тях реклама/услуга. Вие може да изключите всички cookies. За повече информация се обърнете към ръководството на вашият браузър. ВНИМАНИЕ – изключването/изтриването на cookies може да доведе до неправилна работа на този и други сайтове. В този случай сайтът не носи никаква отговорност за неправилната си работа.


Други

1. Nickname (прякорът, потребителското име) на потребител във форумите не може да бъде обидна дума или да е в разрес с някое от горните правила.

2. Аватарът (картинното изображение) на потребител във форумите трябва да се придържа към правилата на форума.

3. Няколко потребителя могат да имат един и същ аватар, стига това да е постигнато по взаимно съгласие.

4. Сигнатурата (подписът) на потребител във форумите трябва да се придържа към правилата на форума.

5. Подписът не трябва да надхвърля 8 реда текст или 4 реда текст и картинно изображение с размери до 468х60 пиксела.

6. Текстът в подписа трябва да е с нормална големина на шрифта.

7. Нито прякорът, нито аватарът, нито подписът могат да съдържат подвеждаща информация за статуса на потребителя във форума.

8. Изключения от правилата могат да се правят само за прякора по усмотрение на администрацията.


Услугата може да се ползва от лица над 18 годишна възраст или непълнолетни, които имат разрешението на родителите си да отворят и да поддържат собствена интернет страница (account).


НАТИСКАЙКИ БУТОНА "Да, съгласен съм" И ЗАВЪРШВАЙКИ ПРОЦЕСА НА РЕГИСТРАЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПРИЕМА ВСИЧКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА, ОТГОВОРЕН Е ЗА ДАННИТЕ, КОИТО ЗАПИСВА НА НАШИЯ СЪРВЪР И СЕ СЪГЛАСЯВА ДА СПАЗВА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА.

Услугата се предлага САМО ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема без възражения всички условия, споменати в този документ:


1. Задължения на Konkursite.COM

1.1. Да гарантира на ПОТРЕБИТЕЛЯ конфиденциалност на потребителските данни, съобразена с подразбиращите се права на достъп в рамките на системата.

1.2. Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ напълно безплатно всички услуги на сайт наричани за по-кратко Услугата.


2.Права на Konkursite.COM

2.1. Konkursite.COM не носи никаква отговорност за данните, които са на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО персонално дисково пространство.

2.2. Konkursite.COM не се задължава да следи ползването на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.3. Konkursite.COM си запазва правото по всяко време да следи, оценява, задържа или разкрива всяка информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, за да се подчини на законите, правилниците, правния процес или при искане на компетентните органи.

2.4. При никакви обстоятелства Konkursite.COM не отговаря за:

2.4.1. директни, индиректни, случайни, специални или други вреди или каквито и да е вреди въобще, включително вреди от загуба или употреба на данни, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с ползването или качеството на Услугата или свързани сайтове

2.4.2. забавяне или невъзможност за ползване на Услугата или на свързани сайтове

2.4.3. доставката или липсата на доставка на каквато и да е информация, софтуер, продукти, услуги и свързани графични файлове или по някакъв начин произтичащи от ползването на Услугата или свързаните сайтове, независимо дали произтичат от договорни отношения, небрежност, дори когато Konkursite.COM е бил предупреден за възможността от вреди.

2.5. Konkursite.COM може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до произволна част от Услугата или каквато и да е свързана услуга по всяко време с или без предизвестие.

2.6. Konkursite.COM може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугата поради неизползване, което се дефинира като отказ от ползване на услугата до 10 дни след регистрацията или 90 дни след последното ползване на Услугата.

2.7. Konkursite.COM няма задължение да поддържа каквото и да е съдържание в интернет страницата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.8. Konkursite.COM си запазва правото да променя раздела "Общи Условия" или политика относно ползването на Услугата и да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в раздел "Общи Условия" чрез публикуването им на този уеб сайт. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е напълно отговорен за своето редовно осведомяване за промени в раздел "Общи Условия". Ползването на Услугата след промени в раздел "Общи Условия" означава съгласие с тези промени.
2.9. НАТИСКАЙКИ БУТОНА "Да, съгласен съм" вие се съгласявате да получавате от нас е-mail в който ще получавате различни съобщения. (по всяко време можете да се отпишете от нашата листа, като влезете във вашия профил и от настройките изключите опцията.)

3. Задължения на потребителя

3.1. Като условие за ползване на Услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава към Konkursite.COM, че няма да ползва предоставената му услуга за каквато и да е дейност, забранена от закона, неотговаряща на раздел "Общи Условия" или в противоречие с раздел "Забранява се на потребителя".

3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове и е лично отговорен за всички действия или бездействия, които следват от ползването на потребителското име и паролата, включително и при пренасянето на съдържание чрез Услугата.

3.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява че няма да предявява искания към Konkursite.COM при неоторизиран достъп до данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ или неоторизирана промяна по време на тяхното предаване на всеки материал или данни, изпратени или получени или неизпратени и неполучени, или на никакви транзакции, правени чрез Услугата.

3.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че няма да търси от Konkursite.COM отговорност или обезщетения за всякакви заплашителни, обидни, неприлични или незаконни съдържания или материали на нито една страна или нарушение на авторските права, включително интелектуална собственост.

3.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява че Konkursite.COM не е носи отговорност за никакво съдържание, изпратено чрез или включено в Услугата от трета страна.

4. Забранява се на ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Да публикува, разпространява или разпръсква неподходящи, неграмотни, обидни, подстрекателни, нечестни или незаконни материали или информация, порно или еротични снимки както и видео филми на лица, който не са навършили 18 години.

4.2. Да изпраща или да препредава каквито и да е материали, съдържащи компютърни вируси, "троянски коне", макровируси, или каквито и да е вредни или ненужни програми.

4.3. Да изпраща, да съхранява или да препредава в рамките на Услугата по какъвто и да начин материали, музика, видео и софтуер, предмет на авторското право, лична неприкосновеност, или всеки друг приложим в конкретни случаи нормативен акт, освен в случаите на притежаване на тези
права или с получаване на всички необходими разрешения.

4.4. Да се намесва в, или да разрушава мрежите свързани към Услугата, или да нарушава правилата и процедурите за ползване на тези мрежи.

4.5. Да се опитва да придобие неоторизиран достъп към Услугата, чуждо Потребителско Име и Парола, чужди компютърни системи и мрежи, свързани към Услугата, чрез прихващане на пароли или други методи.

4.6. Да нарушава каквито и да е приложими закони или правила, включващи предаване на технически данни или софтуер извън територията на страните, в които пребивава.

5. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да се откаже от ползването на Услугата, единствената възможност е да прекрати ползването й.

5.2. Всякакви отношения между Рекламодатели в Услугата и участие в промоции, включително доставка или заплащане на услуги или стоки, или каквито и да е условия, гаранции или каквито и да е отношения, свързани с такива промоции или сделки, са единствено между Рекламодателите и ПОТРЕБИТЕЛЯ или друга трета страна. Konkursite.COM няма да бъде отговорно за каквато и да е част от тези сделки или промоции.

5.3. Право на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да получи конфиденциалност на потребителските данни, съобразена с подразбиращите се права на достъп в рамките на системата. с изключение на случай по т. 2.3.

6. Общи положения

6.1. ВРЪЗКИТЕ (LINKS), ВКЛЮЧЕНИ В УСЛУГАТА, МОГАТ ДА ВИ ПРЕДРАЗПОЛОЖАТ ДА НАПУСНЕТЕ САЙТА НА УСЛУГАТА И ДА ПОСЕТИТЕ ДРУГ САЙТ, КОЙТО СЕ НАМИРА ИЗВЪН КОНТРОЛА НА Konkursite.COM. Konkursite.COM НЕ Е ОТГОВОРНО ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОЙТО И ДА Е САЙТ, СВЪРЗАН СЪС САЙТ НА Konkursite.COM. Konkursite.COM ПРЕДОСТАВЯ ТЕЗИ ВРЪЗКИ ЕДИНСТВЕНО КАТО УДОБСТВО И ВКЛЮЧВАНЕТО НА ТАКАВА ВРЪЗКА НЕ ПРЕДПОЛАГА ОДОБРЕНИЕТО ИЛИ ПОДКРЕПАТА НА Konkursite.COM НА СЪОТВЕТНИЯ САЙТ ИЛИ НА ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ ТЕЗИ САЙТОВЕ.

6.2. Konkursite.COM не заявява или гарантира, че Услугата ще бъде непрекъсната или освободена от грешки, че грешките ще бъдат коригирани, или пък, че Услугата или сървърът, който я прави достъпна, са свободни от вируси или други вредни компоненти. Konkursite.COM не гарантира и не
заявява, че използването или резултатът от използването на Услугата или на материалите, достъпни като част от Услугата ще бъдат точни, прецизни или навременни или по какъвто и да било начин достоверни.

6.3. Това споразумение е сключено според законите на Република България. Използването на Услугата е неоторизирано във всяка юрисдикция, която не осигурява всички права и задължения в тези Общи Условия, включително и този параграф. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че не съществува партньорство, съвместно предприятие, трудовоправни взаимоотношения или агентски взаимоотношения между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Konkursite.COM в следствие на съгласието за ползване на Услугата и на тези Общи Условия. Задълженията на Konkursite.COM по тези общи услови се определят според действащите в момента нормативни актове, и нищо в тези Общи Условия не може да се смята за пречка Konkursite.COM да се подчини на държавни, съдебни и правозащитни или правоохранителни искания или изисквания, свързани с ползването на Услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ или на информация, събрана или доставена на Konkursite.COM във връзка с това ползване.

6.4. Освен ако не е изрично определено, тези Общи Условия представляват цялото споразумение между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Konkursite.COM относно Услугата (изключващи използването на софтуер, който може да бъде предмет на лицензионен договор за краен потребител) и премахва всякакви предишни или сегашни обещания, предложения, договорки, независимо дали са направени по устен, електронен и писмен път между Konkursite.COM и ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугата.

6.5. Отпечатана версия на този документ и на всяка бележка предадена от Konkursite.COM по електронен път, ще бъде приемлива в съдебни или административни процедури, базирани върху или свързани с тези Общи Условия по същия начин, и при същите условия, както други търговски документи или записи, оригинално изготвени в печатна форма.

6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и Konkursite.COM се съгласяват, че всяка причина за действие може да бъде предприета до една година от възникване на причината за това действие.

7. Публикуване на съдържание - Ако Ви бъде предложено да публикувате съдържание на Сайта, включително текст, графика, видео или аудио (Съдържание), Вие се задължавате при публикуване на Съдържанието да ни предоставите правата за неограничено ползване на тези материали, без да дължим заплащане на авторски права, а също така да ни предоставите правото да използваме, възпроизвеждаме, променяме, адаптираме, публикуваме, превеждаме, да създаваме производни материали, да разпространяваме, изпълняваме, поставяме и използваме всички авторски и продуцентски права, по отношение на Съдържанието в световен мащаб и/или да го използваме в други дейности и по всички медии, сега известни, или създадени по-късно, за пълния срок и за всички права, които могат да произлизат от Съдържанието. Ако не възнамерявате да предоставите тези права на Нас, моля не публикувайте Вашето Съдържание на Сайта. Чрез публикуване на Вашето Съдържание на Сайта Вие гарантирате, че:

(оригинал) – Съдържанието е оригинално и Вие сте притежател на авторските права;

(липса на закононарушения) нищо в Съдържанието не е непристойно, клеветническо, обидно, или не нарушава права на изпълнители, права на собственост, морални права, авторски права, права за неприкосновеност на личността, права за публикуване, или всякакви други права на трети лица;

(ограничения или заплащане) Ние можем да използваме, излъчваме и използваме по друг начин Съдържанието и да ползваме правата, предоставени с този договор без ограничения или заплащане към Вас или трети лица и Вие се отказвате от всички т.нар. морални права в Съдържанието; 

(трети лица) Вие сте получили всички необходими съгласия за предоставяне на информация от всички лица, имащи отношение към Съдържанието и използването на Съдържанието от Нас няма да накърни никакви права на третите лица.